Virtuální univerzita třetího věku (Virt U3V) při Ostravské univerzitě nabízí širokou škálu semestrálních kurzů pro seniory, které zabezpečují akademičtí pracovníci a další odborníci z praxe. Kurzy jsou vedeny v prezenční, kombinované nebo distanční formě. Prezenční kurzy jsou vyučovány jednou týdně 3 vyučovací hodiny, kurzy kombinovaného studia mají 5 prezenčních přednášek za semestr, na které navazuje studium ve virtuální třídě s podporou lektora. Distanční forma je založena na virtuální třídě bez podpory lektora. Na kurzy prezenčního a kombinovaného studia je třeba se přihlásit a jsou zpoplatněny 200,- Kč (kombinovaná), 300,- Kč (prezenční) za semestr.

Pro bližší informace pište na: pavla.janoschova@osu.cz nebo volejte na: 597 092 120.

Nabídka prezenčních a kombinovaných kurzů od ledna 2017:
1. Jakub Jan Ryba – pozoruhodná postava českých dějin nejen hudebních - kombinovaná forma
2. Potraviny pod drobnohledem chemika - kombinovaná forma
3. Praktická dendrologie - kombinovaná forma
4. Česká poezie 20. Století - kombinovaná forma
5. Angličtina pro začátečníky – prezenční forma
6. Angličtina pro mírně pokročilé – prezenční forma
7. Nejen vyhledávání s Googlem – prezenční forma

Nabídka distančních kurzů:
Kurzy jsou dostupné všem seniorům po zaregistrování přes webový formulář. Jsou časově neomezené a bezplatné. Chcete-li se zaregistrovat, pokračujte na této stránce: REGISTRACE. Stávající členové VirtU3V se již nemusí registrovat!!!
Názvy distančních kurzů jsou dostupné po kliknutí na odkaz VirtU3V v okně Kategorie kurzů a následně po kliknutí na Kurzy bez lektora.

    Novinky

    (Ni še objavljenih novic)