Virtuální univerzita třetího věku (Virt U3V) při Ostravské univerzitě nabízí širokou škálu semestrálních kurzů pro seniory, které zabezpečují akademičtí pracovníci a další odborníci z praxe. Kurzy jsou vedeny v prezenční, kombinované nebo distanční formě. Prezenční kurzy jsou vyučovány jednou týdně 3 vyučovací hodiny, kurzy kombinovaného studia mají 5 prezenčních přednášek za semestr, na které navazuje studium ve virtuální třídě s podporou lektora. Distanční forma je založena na virtuální třídě bez podpory lektora. Na kurzy prezenčního a kombinovaného studia je třeba se přihlásit a jsou zpoplatněny 200,- Kč (kombinovaná), 300,- Kč (prezenční) za semestr.

Pro bližší informace pište na: pavla.janoschova@osu.cz nebo volejte na: 597 092 120.

Nabídka kurzů VirtU3V na Letní semestr 2022-2023:

1. Procházka evropskými monarchiemi, přednáší Kateřina Herková
2. Osobnosti husitství, přednáší Kateřina Sládková
3. Angličtina on-line, vyučuje Petra Schneidrová
4. Digitální fotografie, vyučuje Pavel Smolka
5. Office 365, on-line mapy, vyučuje Martin Žáček
6. Historie a současnost Horních Bavor, výuka v terénu

Výuku, kromě Angličtiny, která bude on-line, plánujeme prezenční formou. Není to však zaručeno, také se může stát, že výuka bude i v následujícím roce on-line. Tak s tím, prosím, počítejte.

Na kurzy je nutné se přihlásit prostřednictvím E-přihlášky na stránce http://www.osu.cz/ v záložce Uchazeč.

Nabídka distančních kurzů:
Kurzy jsou dostupné všem seniorům po zaregistrování přes webový formulář. Jsou časově neomezené a bezplatné. Chcete-li se zaregistrovat, pokračujte na této stránce: REGISTRACE. Stávající členové VirtU3V se již nemusí registrovat!!!
Názvy distančních kurzů jsou dostupné po kliknutí na odkaz VirtU3V v okně Kategorie kurzů a následně po kliknutí na Kurzy bez lektora.

    Novinky

    (V tem forumu še ni tem razprave)