Virtuální univerzita třetího věku (Virt U3V) při Ostravské univerzitě nabízí širokou škálu semestrálních kurzů pro seniory, které zabezpečují akademičtí pracovníci a další odborníci z praxe. Kurzy jsou vedeny v prezenční, kombinované nebo distanční formě. Prezenční kurzy jsou vyučovány jednou týdně 3 vyučovací hodiny, kurzy kombinovaného studia mají 5 prezenčních přednášek za semestr, na které navazuje studium ve virtuální třídě s podporou lektora. Distanční forma je založena na virtuální třídě bez podpory lektora. Na kurzy prezenčního a kombinovaného studia je třeba se přihlásit a jsou zpoplatněny 250,- Kč (kombinovaná), 350,- Kč (prezenční) za semestr.

Pro bližší informace pište na: pavla.janoschova@osu.cz nebo volejte na: 553 46 2120.

Nabídka kurzů VirtU3V na letní semestr 2023-2024:

1. Jarní přírodovědné procházky (Ing. Zdeňka Rozbrojová)

2. Za evropskými památkami UNESCO (Mgr. Kateřina Herková)

3. Vybrané kapitoly z kultury hispanofonního světa II. (Mgr. Petr Šlechta, Ph.D.)

4. Android aplikace II. (RNDr. Martin Žáček, Ph.D.)

5. Internet a komunikace II: (RNDr. Martin Žáček, Ph.D.)

6. Fotky a videa III. (Ing. Pavel Smolka, Ph.D.)

7. Úvod do hudební teorie III. (Mgr. Eva Polášková)

 

Výuku plánujeme prezenční formou. Není to však zaručeno, také se může stát, že výuka bude on-line. Tak s tím, prosím, počítejte.

Na kurzy je nutné se přihlásit prostřednictvím E-přihlášky na stránce http://www.osu.cz/ v záložce Uchazeč.

Nabídka distančních kurzů:
Kurzy jsou dostupné všem seniorům po zaregistrování přes webový formulář. Jsou časově neomezené a bezplatné. Chcete-li se zaregistrovat, pokračujte na této stránce: REGISTRACE. Stávající členové VirtU3V se již nemusí registrovat!!!
Názvy distančních kurzů jsou dostupné po kliknutí na odkaz VirtU3V v okně Kategorie kurzů a následně po kliknutí na Kurzy bez lektora.

    Novinky

    (There are no discussion topics yet in this forum)