Virtuální univerzita třetího věku (Virt U3V) při Ostravské univerzitě nabízí širokou škálu semestrálních kurzů pro seniory, které zabezpečují akademičtí pracovníci a další odborníci z praxe. Kurzy jsou vedeny v prezenční, kombinované nebo distanční formě. Prezenční kurzy jsou vyučovány jednou týdně 3 vyučovací hodiny, kurzy kombinovaného studia mají 5 prezenčních přednášek za semestr, na které navazuje studium ve virtuální třídě s podporou lektora. Distanční forma je založena na virtuální třídě bez podpory lektora. Na kurzy prezenčního a kombinovaného studia je třeba se přihlásit a jsou zpoplatněny 250,- Kč (kombinovaná), 350,- Kč (prezenční) za semestr.

Pro bližší informace pište na: pavla.janoschova@osu.cz nebo volejte na: 553 46 2120.

Nabídka kurzů VirtU3V na zimní semestr 2023-2024:

1. Historická paměť a místa paměti severní Moravy a Slezska (doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.)

2. Ekologické problémy a kolapsy starověkých civilizací (doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.)

3. Telekomunikační a poštovní služby (Mgr. Kateřina Matoušková)

4. Android aplikace -  pro mírně pokročilé (RNDr. Martin Žáček, Ph.D.)

5. Internet a komunikace – pro začátečníky (RNDr. Martin Žáček, Ph.D.)

6. Fotky a videa II. (Ing. Pavel Smolka, Ph.D.)

7. Úvod do hudební teorie II. (Mgr. Eva Polášková)

8. Exkurze na Slovensko (PhDr. Jiří Jung, Ph.D., Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.)

 

 

Výuku plánujeme prezenční formou. Není to však zaručeno, také se může stát, že výuka bude on-line. Tak s tím, prosím, počítejte.

Na kurzy je nutné se přihlásit prostřednictvím E-přihlášky na stránce http://www.osu.cz/ v záložce Uchazeč.

Nabídka distančních kurzů:
Kurzy jsou dostupné všem seniorům po zaregistrování přes webový formulář. Jsou časově neomezené a bezplatné. Chcete-li se zaregistrovat, pokračujte na této stránce: REGISTRACE. Stávající členové VirtU3V se již nemusí registrovat!!!
Názvy distančních kurzů jsou dostupné po kliknutí na odkaz VirtU3V v okně Kategorie kurzů a následně po kliknutí na Kurzy bez lektora.

    Novinky

    (V tomto fóru zatím nejsou žádná témata diskuse.)