Virtuální univerzita třetího věku (Virt U3V) při Ostravské univerzitě nabízí širokou škálu semestrálních kurzů pro seniory, které zabezpečují akademičtí pracovníci a další odborníci z praxe. Kurzy jsou vedeny v prezenční, kombinované nebo distanční formě. Prezenční kurzy jsou vyučovány jednou týdně 3 vyučovací hodiny, kurzy kombinovaného studia mají 5 prezenčních přednášek za semestr, na které navazuje studium ve virtuální třídě s podporou lektora. Distanční forma je založena na virtuální třídě bez podpory lektora. Na kurzy prezenčního a kombinovaného studia je třeba se přihlásit a jsou zpoplatněny 250,- Kč (kombinovaná), 350,- Kč (prezenční) za semestr.

Pro bližší informace pište na: pavla.janoschova@osu.cz nebo volejte na: 553 46 2120.

Nabídka kurzů VirtU3V na zimní semestr 2024-2025:

1. Podzimní přírodovědné procházky (Ing. Zdeňka Rozbrojová)

2. Kapitoly ze starověké kultury (doc. Lubor Kysučan, Ph.D.)

3. Evropská muzea a galerie ( PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.)

4. I senior může využívat umělou inteligenci (RNDr. Martin Žáček, Ph.D.)

5. Tvorba webových stránek (RNDr. Rostislav Miarka, Ph.D.)

6. Hudební praktikum (Mgr. Eva Polášková, Mgr. Filip Moravec)

8. Centra hornoslezské průmyslové oblasti  a jejich architektonické dědictví (Gliwice, Katowice, Bielsko-Biala). Výuka v terénu (PhDr. Jiří Jung, Ph.D.)

 

Výuku plánujeme prezenční formou. Není to však zaručeno, také se může stát, že výuka bude on-line. Tak s tím, prosím, počítejte.

Na kurzy je nutné se přihlásit prostřednictvím E-přihlášky na stránce http://www.osu.cz/ v záložce Uchazeč.

Nabídka distančních kurzů:
Kurzy jsou dostupné všem seniorům po zaregistrování přes webový formulář. Jsou časově neomezené a bezplatné. Chcete-li se zaregistrovat, pokračujte na této stránce: REGISTRACE. Stávající členové VirtU3V se již nemusí registrovat!!!
Názvy distančních kurzů jsou dostupné po kliknutí na odkaz VirtU3V v okně Kategorie kurzů a následně po kliknutí na Kurzy bez lektora.

    Novinky

    (V tomto fóru zatím nejsou žádná témata diskuse.)