Virtuální univerzita třetího věku (Virt U3V) při Ostravské univerzitě nabízí širokou škálu semestrálních kurzů pro seniory, které zabezpečují akademičtí pracovníci a další odborníci z praxe. Kurzy jsou vedeny v prezenční, kombinované nebo distanční formě. Prezenční kurzy jsou vyučovány jednou týdně 3 vyučovací hodiny, kurzy kombinovaného studia mají 5 prezenčních přednášek za semestr, na které navazuje studium ve virtuální třídě s podporou lektora. Distanční forma je založena na virtuální třídě bez podpory lektora. Na kurzy prezenčního a kombinovaného studia je třeba se přihlásit a jsou zpoplatněny 250,- Kč (kombinovaná), 350,- Kč (prezenční) za semestr.

Pro bližší informace pište na: pavla.janoschova@osu.cz nebo volejte na: 553 46 2120.

Nabídka kurzů VirtU3V na letní semestr 2023-2024:

1. Jarní přírodovědné procházky (Ing. Zdeňka Rozbrojová)

2. Za evropskými památkami UNESCO (Mgr. Kateřina Herková)

3. Vybrané kapitoly z kultury hispanofonního světa II. (Mgr. Petr Šlechta, Ph.D.)

4. Android aplikace II. (RNDr. Martin Žáček, Ph.D.)

5. Internet a komunikace II: (RNDr. Martin Žáček, Ph.D.)

6. Fotky a videa III. (Ing. Pavel Smolka, Ph.D.)

7. Úvod do hudební teorie III. (Mgr. Eva Polášková)

8. Centra hornoslezské průmyslové oblasti  a jejich architektonické dědictví (Gliwice, Katowice, Bielsko-Biala). Výuka v terénu (PhDr. Jiří Jung, Ph.D.)

 

Výuku plánujeme prezenční formou. Není to však zaručeno, také se může stát, že výuka bude on-line. Tak s tím, prosím, počítejte.

Na kurzy je nutné se přihlásit prostřednictvím E-přihlášky na stránce http://www.osu.cz/ v záložce Uchazeč.

Nabídka distančních kurzů:
Kurzy jsou dostupné všem seniorům po zaregistrování přes webový formulář. Jsou časově neomezené a bezplatné. Chcete-li se zaregistrovat, pokračujte na této stránce: REGISTRACE. Stávající členové VirtU3V se již nemusí registrovat!!!
Názvy distančních kurzů jsou dostupné po kliknutí na odkaz VirtU3V v okně Kategorie kurzů a následně po kliknutí na Kurzy bez lektora.

    Novinky

    (V tomto fóru zatím nejsou žádná témata diskuse.)