Virtuální univerzita třetího věku (Virt U3V) při Ostravské univerzitě nabízí širokou škálu semestrálních i jednorázových kurzů pro seniory, které zabezpečují akademičtí pracovníci a další odborníci z praxe. Kurzy jsou vedeny v kombinované nebo distanční formě. Kurzy kombinovaného studia jsou založeny na prezenční přednášce, na kterou navazuje samostudium ve virtuální třídě s podporou lektora. Prezenční výuka probíhá ve školícím středisku Univerzitní knihovny Ostravské univerzity (Bráfova 3, Ostrava 1). Na tyto kurzy je třeba se přihlásit. Přihlášku lze zaslat na adresu: pavla.janoschova@osu.cz. Kurzy distančního studia jsou přístupné všem seniorům po zaregistrování přímo ve virtuální třídě. U těchto kurzů neprobíhá prezenční výuka ani podpora lektora. Vše je ve virtuální třídě včetně nahrávek přednášek.

Základní rozčlenění kurzů:

  • Semestrální, vedené lektory: Letní semestr běží od ledna do června, zimní semestr od září do prosince. Kurzy jsou pouze pro přihlášené účastníky.
  • Jednorázové: Kurzy jsou pouze pro registrované účastníky, jedná se převážně o kurzy informačních a komunikačních technologií.
  • Kurzy bez lektora: Kurzy jsou dostupné všem seniorům po zaregistrování přes webový formulář. Jsou časově neomezené. Chcete-li se zaregistrovat, pokračujte na této stránce: REGISTRACE. Stávající členové VirtU3V se již nemusí registrovat!!!
Názvy realizovaných kurzů jsou dostupné po kliknutí na odkaz VirtU3V v okně Kategorie kurzů. Zájemci se mohou přihlásit do libovolného kurzu bez lektora (jste-li noví, zaregistrujte se). Pokud máte zájem se v budoucnu účastnit i kurzů s lektorem, kontaktujte nás na adrese pavla.janoschova@osu.cz.

    Novinky

    (Dosud nebyly vloženy žádné novinky)