Jedná se o přípravný kurz. Na něj bude navazovat kurz, který pilotně ověří metodiku vytvořenou v rámci projektu. Metodika bude založena na:

  • aktivní účasti seniorů ve vzdělávání (např. vlastní přednášky či jiné výstupy učení jako eseje, fotoknihy, filmy, genealogie, atd.),
  • pomoc studentů v různých rolích. Např. jako asistenti pedagoga, účastníci mezigeneračního dialogu, pomocníci s technologiemi, atd.,
  • využívání počítačů, internetu, tabletů, chytrých telefonů a dalších tzv. smart technologií,
  • sociální inkluzi seniorů, kterou rozumíme začlenění seniorů do společnosti prostřednictvím vzdělávacích aktivit.


Kurzu se může účastnit neomezené množství seniorů. Kurz nepožaduje zapojení seniorů do navazujícího kurzu.